Aktualności

Informacja dla Odbiorców ciepła

Informacja dla Odbiorców ciepła

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.10.2016 r. czynnik grzewczy sieci ciepłowniczej zostanie zabarwiony kolorem żółto - pomarańczowo - zielonym.

Prosimy o informowanie Spółki ELKOM w przypadku, gdy w terenie pojawi się zabarwienie gruntu lub wody oraz gdy zabarwiona

będzie ciepła woda użytkowa (w przypadku przebicia wymiennika).

Informujemy, że ciepła woda użytkowa nie nadaje się do picia.

 

Kontakt telefoniczny: 77 423 66 16

Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej Spółki ELKOM.

 

Informacja dotycząca Taryfy dla ciepła

Informacja dotycząca nowej Taryfy dla ciepła Spółki ELKOM sp. z o.o.

 

Niniejszym informujemy, że począwszy od dnia 01.10.2016 r., w rozliczeniach za ciepło obowiązywać będzie nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OWR-4210-23/2016/2058/XIII-A/DB z dnia 30.08.2016 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z dnia 31.08.2016 r., poz. 1786.

Pełny tekst Taryfy znajduje się na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  www.duwo.opole.uw.gov.pl

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-23/2016/2058/XIII-A/DB


 

Ocena bieżącej jakości wody

W związku z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

podajemy do Państwa wiadomości wyniki badań wody pitnej wodociągu publicznego Brzezie.

 

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 827/W/S/OL/16

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 828/W/S/OL/16

 

Spółka ELKOM oferuje na sprzedaż nowe mieszkania i apartamenty na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim

 

 

ELKOM sp z o.o. wydzierżawi nieruchomość gruntową

ELKOM spółka z o.o. wydzierżawi nieruchomość gruntową

położoną w Brzeziu przy ulicy Wiejskiej.


Szczegóły oferty zostały przedstawione w załącznikach.

Oferta

jpgMapa 1:500

jpgPlan Zagospodarowania Przestrzennego